Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie
14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3

tel. 89 649 16 18, 649 16 19
fax 89 648 67 40

e-mail:mbp@biblioteka.ilawa.pl
www.biblioteka.ilawa.pl