Iławska Kronika Cyfrowa

Celem Iławskiej Kroniki Cyfrowej jest prezentacja w Internecie kulturowego dziedzictwa Iławy i jej regionu w ich dawnej i współczesnej różnorodności, wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej oraz publikowanie naukowego dorobku regionu.

Iławska Kronika Cyfrowa jest miejscem prezentacji w formie zdigitalizowanej zbiorów fotografii, wspomnień, nagranych relacji oraz dokumentów życia społecznego. Swoim zasięgiem wkracza na obszary zwykle pomijane przez archiwa państwowe, ocalając historię życia codziennego, dzieje lokalne, opowieści zwykłych ludzi.

Gromadzeniem publikacji dotyczących regionu i tworzonych przez lokalnych pisarzy, artystów i badaczy oraz pozyskiwaniem relacji ustnych od mieszkańców miasta i okolic, starych fotografii i innych pamiątek, które zeskanowane mogą być udostępniane szerszej liczbie odbiorców zajmują się bibliotekarze w Czytelni Ogólnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie.

Iławska Kronika Cyfrowa stanowi pod względem merytorycznym uzupełnienie Iławskiej Biblioteki Cyfrowej. Zasoby cyfrowe pozyskane w ramach Iławskiej Kroniki Cyfrowej będą prezentowane także na platformie IBC co gwarantuje długoterminowe przechowywanie cyfrowego zasobu.

Osoby, które chcą podzielić się wspomnieniami lub chciałyby udostępnić archiwalne zdjęcia lub pamiątki do zeskanowania proszone są o kontakt z bibliotekarzami w Czytelni Ogólnej: tel: 89 649 16 18 w godzinach pracy biblioteki.